Miło nam poinformować Państwa, iż firma „HISTFENC” ANDRZEJ ZMUDA TRZEBIATOWSKI rozpoczęła realizację projektu pt.:

"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odzieży do szermierki historycznej.”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne umowa nr POIR.03.02.02- 00-1456/18-00.

Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odzieży do HEMA, wykorzystującej dzianiny dystansowe 3D jako amortyzację oraz własny, opracowany w ramach prac B+R, kompozyt materiałowy o klasie odporności na przebicie rzędu 800N.

Przewidywane rezultaty projektu: uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek nowej na skalę globalną odzieży do HEMA, o niespotykanych dotychczas, połączonych właściwościach wysokiej odporności na przebicia oraz amortyzacji.

  • Wartość całkowita projektu: 2 800 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania z EFRR: 1.081.407,80

Dokumentacja fotograficzna:

Teren przed budową, maj 2019 r.

Początek budowy i pierwsze fundamenty, sierpień - wrzesień 2019 r.

Pierwsze mury, październik 2019 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego, 15.10.2019 r.

Przełom roku 2019 i 2020

Przed końcem budowy, czerwiec 2020 r.

Stan obecny